Egekent Çiğli 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi

Sitemize Hoş Geldiniz Bize Ulaşmak İsterseniz Tıkla Ulaş

Pazartesi Cuma
08:00 - 19:00
Cumartesi
Kapalı
Pazar
Kapalı
Öğlen arası
12:00 - 13:00
İrtibat Numaramız
0 232 386 11 00
Duyuru:
Web Sitemiz Yenilenmiştir

Çiğli 6 Nolu

Egekent Aile Sağlığı Merkezi

Signature

Çiğli Egekent'te bulunan merkezimiz, 2007 yılından beri Aile Sağlığı Merkezi olarak , 5 Aile Hekimi, 5 Aile Sağlığı Elemanı, 2 Hemşire ve 1 Personelle Sağlık Bakanlığı Aile Sağlığı Merkezi yönetmeliğine uygun olarak hizmet vermektedir

Hizmetlerimiz

Aile Sağlığı Merkezimizde verilen başlıca hizmetler

Poliklinik Muayenesi

ASM' mizde birinci basamak muayene hizmetleri verilmektedir.

Bağışıklama Hizmetleri

Aşı takviminde yer alan aşıların uygulamsı ve takibi yapılmaktadır.

İzlemler

ASM' mizde gebe, bebek, çocuk vb. izlemleri yapılmaktadır.

Laboratuvar Tetkikleri

Tetkikler Halk Sağlığı Merkez Laboratuvarında çalışılmaktadır.

Aile Planlaması

Aile planlaması hizmetleri ve eğitimleri yapılmaktadır.

Bağışıklama Hizmetleri

Aşı takviminde yer alan aşıların uygulamsı ve takibi yapılmaktadır.

Aile Sağlığı Merkezi

Aile Sağlığı Merkezi

Aile Hekimi

Aile hekimi; yaş veya cinsiyeti ne olursa olsun,kişiyi bir bütün olarak incelemek için eğitilmiştir. Akut ve kronik hastalıkların tedavi edilmesine ek olarak, hastalıkların gelişmesini önlemek amacıyla düzenli sağlık taramalarını gerçekleştirir ve sağlıkla ilgili konularda danışmanlık hizmetini sağlar. Aile hekimi tarafından tespit edilen sağlık sorununun tedavisi, başka bir uzmanlık dalını ilgilendiriyor ve spesifik tedavi gerektiriyorsa, kişinin bu hizmete ulaşmasında koordinasyonun sağlanması da aile hekiminin görevidir.
Aile hekimliğinin amaçları şu alt başlıklarda özetlenebilir: Erken tanı ve tedaviyi sağlamak, Sağlık ile ilgili tüm konularda ilk değerlendirmeyi yapmak, Sorumluluğu altındaki kişilerle sürekli ilişki halinde olarak onları izlemek, Birinci basamakta verilmesi gereken bireye ve topluma yönelik koruyucu sağlık hizmetlerini sunmak, Kronik hastalıklarda sürekli bakım ve tedaviyi sağlamak, bu tür hastalığı olan kişileri izlemek, Bireylerin yaşam kalitelerini ve sağlık düzeylerini geliştirmeye çalışarak toplumun gelişmesine katkı sağlamak.
Aile hekimi, kişiyi ailesi ve içinde yaşadığı toplum ile birlikte bir bütün olarak ele alarak koruyucu sağlık hizmetleri ile tedavi hizmetlerini bir arada sunan ve kendi sorumluluğu altındaki kişilerin hem biyolojik, hem ruhsal, hem de sosyal yönleriyle ilgili olan, kişilerin kendi seçtikleri hekimidir. İletişim insan yaşamında önemli bir olgudur ve günlük yaşantımızın hemen hemen her alanında etkilidir. Hasta ve hekim arasındaki iletişim ise daha önemlidir çünkü: Hekimler açısından, hastaları anlamanın, onlara uygun tedaviler düzenleyebilmenin, hastaların bu tedaviye uyum sağlayıp, tedaviye bağlı kalmalarının, Hastalar açısından ise hekimlere güven duymanın, kendilerine sunulan tedavi imkânlarından yararlanabilmelerinin ve iyileşmelerinin ilk ve en önemli adımı iletişimdir. Aile hekimliği uygulamasında hizmetin iki ana unsuru olan hekim ve hasta arasındaki ilişki karşılıklı empati yapabilme, sabır ve anlayış temellerine oturmalıdır.

Bizden Bilgiler

Kalın Bağırsak Kanseri (Kolorektal Kanser)

Kalın Bağırsak Kanseri (Kolorektal Kanser)

Kalın Bağırsak Kanseri (Kolorektal Kanser) Kanser hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla ortaya çıkan bir hastalıktır. Ülkemizde kalın bağırsak kanserleri, tüm kanserler içerisinde…

Çölyak hastalığı

Çölyak hastalığı

Önemli Noktalar Çölyak hastalığının farklı belirtileri vardır: gastrointestinal semptomplar (çoğu kez hafif), yetmezlik semptomları, ilgili koşullar. İlk tarama için antikor…

Bunlari Biliyor Musunuz?

Ketem

Erken teşhis hayat kurtarır prensibiyle yola çıkarak sağlık bakanlığı kanser savaş daire başkanlığınca oluşturulan politikalar doğrultusunda meme, rahimağzı ve kolorektal kanserler ile ilgili tarama programları yürütmektedir. Aile Sağlık Merkezimiz de Ketem Testlerini ücretsiz Yaptırabilirsiniz
2008 yılı itibariyle 81 ilde toplam 124 ketem kurulmuş, devlet hastaneleri bünyelerinde faaliyetlerine devam etmektedirler.